Fundamenty

Fundamenty stanowią podstawę każdego budynku, dlatego też muszą być wykonane z solidnością i za pomocą fachowej wiedzy. Podstawowym zadaniem ich jest przenoszenie ciężaru budynku na grunt. To jaki fundament i jakiej głębokości i szerokości będzie wylany dla danego budynku, zależeć w dużej mierze będzie oczywiście od rodzaju podłoża. Fundamenty to element budynku, który jest ze wszystkich najbardziej narażony na oddziaływanie wilgoci wód gruntowych. Również na zmiany temperatury, związane z zamarzaniem lub odmarzaniem. Z tych względów fundamenty powinny zostać wykonane z materiałów trwałych oraz solidnych, które cechować się będą wytrzymałością. Fundamenty możemy podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie są najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Są one jak sama nazwa wskazuje budowane bezpośrednio na gruncie. Jeśli chodzi o drugi rodzaj fundamentów, pośrednie, to one są wykonywane wszędzie tam, gdzie nie mogą być fundamenty bezpośrednie, czyli między innymi na terenach zagrożonych wysokim poziomem wód gruntowych.

Both comments and pings are currently closed.